KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

www.terapitopya.com (TERAPİTOPYA ”Site”) ile paylaştığım kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri mahiyetini haiz bilgilerimin, Site tarafından bizatihi ve/veya başka kurum, kuruluş̧ veya şahıslarla işbirliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek eylemlere, gerek katılım yoluyla, gerekse de “Site” ile bir başka nedenle kurduğum ilişki kapsamında:

€İlişkiden neşet eden/edecek edimlerin ifası ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, €katıldığım faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesi, €hizmet verilen alanlar ve “Site” faaliyetlerinin ilgili olabileceği otoriteler veya sair idarî ve adlî makamlarca getirilen yükümlülüklerin karşılanması, istatistiksel ve/veya bilimsel araştırmalarda kullanılması için,

www.terapitopya.com tarafından 6698 sayılı KVKK uyarınca:

  • ∙ Toplanmasına,
  • ∙ Kullanılmasına,
  • ∙ Açıklanmasına,
  • ∙ Aktarılmasına,
  • ∙ İşlenmesine,

 

Kanun’da yazılı haklarım bâkî kalmak üzere açıkça izin verdiğimi beyan ederim.

TERAPİTOPYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bizatihi ve/veya başka kurum, kuruluş veya şahıslarla işbirliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinliklere veya eğitimlere gerek katılım yoluyla, gerekse de Site ile bir başka nedenle kurduğum ilişki kapsamında üçüncü şahıslarla ilgili olarak herhangi bir şekilde edindiğim/öğrendiğim kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, öncelikle korumayı; bu doğrultuda hiçbir surette açıklamamayı, işlememeyi, aktarmamayı; bu verileri derhal silerek, konu hakkında TERAPİTOPYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ni bilgilendirmeyi; aksi takdirde hukukî, idarî ve malî tüm sorumluluğun kayıtsız şartsız tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TERAPİTOPYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusu Temsilcisi: kvkk@terapitopya.com


Menü