Anksiyete

Karakter Gelişiminde Aile Faktörü

0    46
Çocukların Karakter Gelişimi Sürecinde, Olumsuz Ebeveyn Davranışları ve Tutumları Faktörünün İncelenmesi Maalesef ki çoğu ebeveyn, çocuğunu daha uysal daha söz dinleyen biri yapma amacıyla yanlış / tehlikeli davranış ve tutumları benimsemektedir. Örneğin; çocuğa sarf edilen hakaretler, çocuğun ilk önce ebeve
Anksiyete

Anne ve Babanın Kişiliğinin Etkileri

0    32
Çocukların Mizaç Özelliği Üzerinde Anne Babanın Kişiliğinin Rolü Çocukların mizaç özelliği üzerinde ebeveynlerin kişilik özellikleri tahmin edilemeyecek kadar fazladır. Anne korkularla boğuşuyorsa çocuğu da korkularla boğuşacaktır. Baba öfkesini kontrol edemiyorsa çocuk da öfkesini kontrol edemeyece
Anksiyete

Antisosyal Bireyler

0    16
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerin Çocukluk Dönemi Özelliklerinin ve Kişiler Arası İlişkilerinin İncelenmesi Öncelikli olarak bu bozukluğun tanı kriterlerine bakacak olursak; Kibirli olmak, yalancılık, dürtüsellik, saldırganlık, sorumsuzluk, ilgisizlik, hem kendisinin hem de çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye atacak da
Anksiyete

Negatif Bakış Açısına Sahip Bireyler

1    21
Negatif Bakış Açısına Sahip Kişilerin, Çocukluk Dönemi Özellikleri ve Kişilerarası İlişkileri Negatif bakış açısına sahip olan bireyler, her duruma karşı sürekli olarak negatif düşünmekte, hayatlarında pozitif düşüncelere hiçbir şekilde yer vermemektedirler. Bunun sonucunda ise kendilerini de, çevrelerindek
Anksiyete

Benlik bütünlüğü

0    17
Benlik Bütünlüğü Dönemini Yaşayan Kişinin, Başarılı - Başarısız Olarak İncelenmesi ve Bu Dönemin Başarılı Bir Şekilde Yaşanmasını Sağlayacak Davranışlar 60 yaş ve üzerini kapsayan bu dönemde kişi, kendi benliğinin içinde bir anlam bulmaktadır. Bu dönem, kişinin sevgisini her şeye karşı göstermesidir. Hayatın a
Anksiyete

Beyin ve Kişilik Gelişimi

0    16
Beyin, kişinin kim olduğunu ve ne şekilde davrandığını önemli derecede etkilemektedir. Beynimizin sol tarafı; gerçekçi olmakta, düzen istemekte, listeleme yöntemini tercih etmekte, mantıklı hareket etmemize ve fikirleri dile getirmemize yardım etmektedir. Beynimizin sağ tarafı ise; imgesel ve sezgisel olmakta, ayrıntılardan ziyade bütüne bakmay
Anksiyete

Beyin Yapısı ve Etkilerinin İncelenmesi

0    10
Beyin Yapısının, Çocuklardaki Kişilik ve Davranış Üzerindeki Etkisi Beyin de tıpkı hayat gibi bir denge üzerine kuruludur, terazinin bir tarafının daha çok ağır basması dengesizliklere yol açacaktır. Kişi, sağlıklı bir hayat sürebilmesi açısından beynin iki ayrı bölümünü de dengeli kullanma becerisini kazanmış
Anksiyete

Çalışma ve Yapıcılık Dönemi

0    13
Çalışma ve Yapıcılık Döneminde Sergilenen Ebeveyn Davranış ve Tutumlarının, Çocuğun Karakter Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Çalışma ve yapıcılık dönemi; çocuğun, ailesi tarafından ona sunulan dünyadan ayrılıp yeni bir dünyayla karşılaştığı dönemdir. Çocuk, bu dönemde düzenli bir e
Anksiyete

ÇBMB

0    14
Çevre Baskısı İle Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişki Ve Kişinin Tedavi Sürecini Olumlu Etkileyebilecek Tutum Ve Davranışlar Çoğu birey çevresi tarafından ardı arkası kesilmeyen baskılara maruz kalmaktadır. Kişinin, çocukluk döneminde başlayan ailesi tarafından maruz kaldığı baskı, zamanla okulda maruz kaldığı öğret
Anksiyete

Çocuklarda Karakter Gelişimi

0    18
 Çocuklarda Karakter Gelişimi Çocukluk çağında benimsenen özellikler, geliştirilen karakter; adeta çocuğun yetişkinliğinin fragmanıdır. Değişim, her zaman hayatın bir parçasıdır ve kaçınılmazdır ancak bazı konularda köklü değişimler yapmak bir hayli zor olmaktadır. Bireyin karakteriyle ilgili köklü değ
Anksiyete

Çocukların Mizaç Özellikleri

0    16
Çocukların Mizaç Özelliği Üzerinde Anne Babanın Kişiliğinin Rolü Ebeveynler, gün içerisinde sergiledikledikleri her davranış biçimiyle aslında çocuklarının karakter özelliklerine bir yenisini eklemektedirler. Örneğin; anne bir başkasının giyim tarzını olumsuz bir şekilde eleştirdiğinde; çocuk, insanlarda
Anksiyete

DEHB'li Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı

0    14
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı Sosyal medya bağımlılığı sadece DEHB'li ergenler açısından değil tüm ergenler açısından ele alınması gereken ciddi bir konudur çünkü ergenler günlerinin neredeyse büyük bir bölümünü sosyal medyada geçirmekte b
Anksiyete

Ebeveyn Davranışlarının Olumlu Olumsuz Sonuçları

0    11
Çocukların Karakter Gelişimi Üzerinde Ailenin Rolü Ve Olumlu Olumsuz Sonuçları Ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecinde benimsedikleri davranış ve tutumların tahmin edildiği üzere olumlu ve olumsuz sonuçları olmaktadır. Maalesef ki çoğu ebeveyn çocuğunu “daha uysal daha söz dinleyen” biri yapma amac
Anksiyete

Ebeveynlerin Etkisi

0    16
Anne ve Babanın Kişilik Özelliklerinin, Çocukların Karakter Özellikleri Üzerindeki Etkisi Çoğunlukla gözlem yoluyla öğrenen çocuklar ne görüyorlarsa onu aynen gördükleri şekilde benimseyeceklerdir. Örneğin; anne korkularıyla boğuşuyorsa çocuk da korkularıyla boğuşacaktır. Baba öfkesini kontrol e
Anksiyete

Eleştirel Düşünme

0    15
Çocuklarda Eleştirel Düşünebilme Becerisinin Geliştirilmesi Eleştirel düşünebilme becerisi; bireyin, olaylara tek taraflı değil de farklı bakış açılarıyla bakabilmesi açısından oldukça önemlidir. Aksi takdirde kişi olaylara tek taraflı baktığı sürece tüm objektifliğini yitirecek, çoğu önemli detayı
Anksiyete

Eleştirel Düşünmenin Desteklenmesi

0    13
Gelişimsel Olarak Eleştirel Düşünme Ve Çocuklarda Eleştirel Düşünmenin Desteklenmesi Eleştirel düşünebilme yeteneği gelişimsel açıdan oldukça önemlidir. Eleştirel düşünme; akıl yürütebilme, analiz yapabilme, değerlendirmeleri sonucunda mantıklı bir bütüne ulaşabilme becerisidir. Eleştirel d&u
Anksiyete

Empati Becerisinin Gelişiminde Ailenin Rolü

0    14
Çocuklarda Empati Yapabilme Becerisinin Oluşturulup Geliştirilmesinde Ailenin Rolü Çocuklar; mutluluklarını, üzüntülerini ve öfkelerini sözlerle değil davranışlarla ifade etmektedirler. Bu yüzden ebeveynler, çocuklarının davranışlarından duygularını anlayabilecek konumda olmalıdırlar çünkü ancak bu konumda
Anksiyete

Empati Yapabilme Becerisi

0    15
 Çocuklarda Empati Yapabilme Becerisinin Oluşturulup Geliştirilmesinde Ailenin Rolü Empati becerisi gelişmiş çocuklar, karşılarındaki insanların duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamakta ve anladıklarını karşı tarafa net bir şekilde ifade edebilmektedirler. Bunun sonucunda ise kişilerarası iletişimlerinde problem yaşama olasılıkl
Anksiyete

Gerçekdışı Yaklaşım

0    23
Çocuğunun, "iyi ve uyumlu bir insan" olmasını sağlamak amacıyla çocuğuna; "İyi insanlar her zaman ödüllendirilir, kötüler ise kötülük bulur ve cezalandırılır. İyi insanlar her zaman mutlu olur, kötüler ise her zaman mutsuz ve yalnız..." düşüncesini yansıtan ebeveynin bu tutumu hiçbir şeki
Anksiyete

Girişimciliğe Karşı Suçluluk

0    15
Girişimciliğe Karşı Suçluluk Döneminde Sergilenen Ebeveyn Davranış ve Tutumları Faktörünün Çocuğun Karakter Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Çocukların özgürce dolaşabildiği, amaçlarının fazlalaştığı ve çeşitlendiği, hayal dünyasının geliştiği ve aynı zamanda dil becerisi de gelişti
Anksiyete

İletişim Kopukluğu ve Teknoloji Bağımlılığı

0    14
Ebeveyn-Çocuk Arasındaki İletişim Kopukluğu ve Teknoloji Bağımlılığı Arasındaki İlişki Teknoloji; doğru kullanıldığında kişilik gelişimi açısından oldukça fayda sağlayabilecek bir faktörken, ebeveynlerin onu faydalı bir amaca ulaşmak için değil de çocuğu oyalamak ya da susturmak için bir araç olarak kullanmasın
Anksiyete

Karakter Gelişiminde Okul Faktörü

0    20
Karakter Gelişimi Sürecinde Okul Faktörünün İncelenmesi Okul ortamının, karakter gelişimi sürecindeki payı büyüktür çünkü çocuk ev ortamından sonra gününün büyük bir çoğunluğunu burada geçirmektedir. Farklı karakter ve yapıda olan birçok çocukla baş etmek, onların ih
Anksiyete

Kimlik

0    16
Kimliğin kazanılması aşamasında; kişinin çocukluk döneminde yaşamış olduğu her an, maruz kaldığı her davranış ve tutum ve özellikle yaşadığı her iç çatışma yeniden ve daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu dönem kişi açısından sorularla geçen bir dönem olmaktadır: "Kimim?" "Kim olmak istiyorum?&q
Anksiyete

Kişilik Gelişimi

0    15
Dizi ve Filmlerdeki Kadın Karakterlerin, Kız Çocuklarının Kişilik Gelişimleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin İncelenmesi Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onlarla vakit geçirmek ve onların gelişimlerini olumlu yönden etkilemek yerine tamamen kendisiyle meşgul olan ebeveynler çoğunlukla çocuklarını dizi ve filmlerle oyalamaktadırlar. Oysa &cce
Anksiyete

Konuşma ve Dinleme Becerisi

0    19
Çocuklarda Konuşma ve Dinleme Becerisinin Gelişimi Konuşma becerisi, kendi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilme, dinleme ise karşısındaki kişinin duygularını açıkça anlayabilmeyi içermektedir. Konuşma ve dinleme becerisini kazanmış bir çocuk kendi iç dünyasında neler yaşadığının farkında olmakta
Anksiyete

Konuşma ve Dinleme Becerisinin Gelişiminde Ailenin Rolü

0    14
Çocuklarda Konuşma Ve Dinleme Becerisinin Gelişimi Konuşma ve dinleme becerisine sahip çocuklar hem iç dünyasında hem de dış dünyasında huzurlu ve çevresi tarafından sevilen çocuklardır. Konuşma becerisinin gelişmesi için en elverişli ortam ebeveynlerin çocuklarının fikirlerini dinlediği, onlardan fikir aldığı, kendile
Anksiyete

Okul Ortamı ve Öğretmen Tutumları

0    18
Öğretmenlerin Çocukların Karakter Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Okula başlayan çocuk; aile ve akraba ortamının dışında bir sosyal çevreyle karşılaşacak ve onlarla iletişim kurmaya başlayacaktır. Çocuk, içine yeni girdiği bu dünyada öğretmenini bir kral olarak görecek ve onun yaptığı her şeyi en doğr
Anksiyete

Okuldaki Gruplaşmalar

0    26
Okuldaki Gruplaşmaların, Çocukların Karakter Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Okul ortamında yaşanan gruplaşmalar; çocukların doğru yanlış ayrımı yapabilme, seçim yapabilme, düşüncelerini sunabilme, karar verebilme süreçlerini etkilemekte ve bu becerilerini ne derece kullanabildiklerini ortaya çıkarmaktadır. Baz
Anksiyete

Olumlu Ebeveyn Davranış ve Tutumları

0    14
Çocuğun Karakter Gelişimi Sürecinde Yer Alan Olumlu Ebeveyn Davranışları ve Tutumlarının İncelenmesi Çocuğun fikirleri, ebeveynleri tarafından dinlendiğinde; çocuk, duygu ve düşüncelerinni ifade etmekten korkmamakta, anlattıkça duygu ve düşüncelerinin farkına varmakta böylelikle kendisini keşfetmekte, kendisini keşfettik
Anksiyete

Öfke Kontrolü

0    16
Çocuklarda Öfkeyi Kontrol Edebilme Becerisinin Oluşturulması Öfke kontrol eksikliği çocukların bir çoğunda fazlasıyla rastlanan bir durumdur. Örneğin; çikolata yemesine izin verilmediğinde öfkeyle her yere saldıran, koltukları tekmeleyen bir çocuk aslında "çikolata yiyememe" adı altında bastırılmış diğer d
Anksiyete

Özerklik

0    19
Özerklik Döneminin Çocuğun Karakter Gelişimine Etkisi Tuvaletini tutma ya da bırakmanın, çocuğun isteğine bağlı olduğu bu dönem; çocuğun "tamamen kendi kontrolünde olan" bir durumu ilk kez tattığı dönemdir. Bu dönemde karar verme gücü söz konusudur ve bu durum zaman geçtikçe çocuk tara
Anksiyete

Pozitif Bakış Açısı Kazandıracak Yöntemler

0    18
Negatif Bakış Açısına Sahip Bireylerin, Pozitif Bir Tutum Benimsemesine Yardımcı Olabilecek Yöntemler Çocukluktan benimsenen düşünce ve davranışların değişmesi her ne kadar zor olsa da imkansız değildir; kişinin gerçekten istemesi ve bu doğrultuda pes etmeden azmetmesi sonucunda kişi olumlu yönden değişim ve gelişimler gösterecek
Anksiyete

SKB

0    13
Sınırda Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerin, Çocukluk Dönemi Özellikleri ve Kişiler Arası İlişkileri Bu kişiler, ilişkilerinde ve ruh hallerinde dürtüsel ve istikrarsız özellikler sergilemektedirler. Örneğin; Çok sevdikleri birini, hiç umulmadık bir anda keskin bir geçişle küçümseyen, kötüleyen şek
Anksiyete

Sosyal Duyarlılığın Geliştirilmesi

0    14
Çocuklarda Sosyal Duyarlılığın Geliştirilmesi Sosyal duyarlılık içerisinde yaşadığımız dünya için faydalı olabilmek adına sorumluluk alabilme ve sorumluluklarını yerine getirebilme bilincine ulaşmış olma halidir. Sosyal duyarlılığı gelişmiş bir çocuk; topluma faydalı, sorumluluklarının farkında olan bir yetişkin olabilmenin emin ad
Anksiyete

Televizyon Karakterlerini Rol Model Almak

0    13
Çocukların Karakter Gelişimi Sürecinde, Dizi ve Film Karakterleri Faktörünün İncelenmesi Çocuklar uzun süre bir kişinin davranışlarını gözlemlediği zaman onun iyi ya da kötü olduğuna bakmaksızın ondan kolayca etkilenebilmekte ve onu kendisine rol model alabilmektedir. Özellikle gün içerisinde maruz kaldıkları d
Anksiyete

Temel Güven Dönemi

0    13
Temel güven: Bu öncelikli olarak bebeklik döneminde karşılanan ve oluşturulan bir ögedir. Özellikle annenin, bebeğin her ihtiyacına anında yanıt vermesi sonucunda bebekte güven duygusu oluşacaktır. Bazı bebekler, anneleri ortadan kaybolduğu anda uzun süreli ağlama krizleri yaşamakta ve hatta anneleri yanlarına geri döndüğünde bil
Anksiyete

Üretkenlik

0    13
Üretkenliğe Karşı Durağanlık Döneminin, Kişinin Yaratıcılığının Gelişmişlik Düzeyine Göre Değerlendirilmesi ve Yaratıcılığı Geliştirebilecek Yöntemler  30-60 yaş arasını kapsayan bu dönem kişinin üretkenliğini veya durağanlığını içerir. Üretkenlik bu dönemin başarısı; durağanlık, verimsizlik ise bu d&ou
Anksiyete

Yakınlık

0    13
20-30 yaş arasını kapsayan bu dönem, kişinin oluşturmuş olduğu kimliği bir başkasının kimliğiyle birleştirmeye hazır hissetmesini içerir. Kişi, eğer ki diğer dönemleri başarıyla tamamladıysa bu dönemde gerçek anlamda ilişkiler kurmaya hazır olacak ve bir başkasıyla bütün olma düşüncesi onu korkutmayacaktır. Kişi gü
Anksiyete

Yalanlar Üzerine

0    16
BİREYLERİN YALAN SÖYLEME SEBEPLERİ VE BU DURUMUN HAYATLARI ÜZERİNDEKİ OLASI SONUÇLARI Yalan söylemenin birçok sebebi bulunmakta ve bu sebepler kişiler açısından farklılık göstermektedir. Bazı bireyler, olası bir cezalandırmadan kaçmak için yalan söylemeyi tercih ederken bazıları ise tamamen karşılarındaki kişiye kend
Sağlık

Affetmek Üzerine

0    13
Affetmek, size yanlış yapan kişiye  “yaşananlar sorun değil” demek, onu kabul ettiğinizi söylemek, onla en yakın arkadaş olmak anlamına gelmez. Affetmek; olabilecekleri ya da olması gerekenleri değil de olanları olduğu gibi kabul etmeyi seçmektir. Affetmek, bırakmak anlamına gelebilir. Uzaktan sevmek anlamına gelebilir. Affetmek, geçmişte demirl
Sağlık

İş Dünyasında Motivasyon

0    11
Motivasyon, bir hedefe ulaşma doğrultusunda gayrete ilişkin yoğunluk, istikamet ve kararlılık olarak tanımlanabilir [1]. İş motivasyonu da bu doğrultuda belirlenen hedefe ulaşmak, başarılı olmak ve sorumluluğunu yerine getirmek için gösterilen çaba olarak tanımlanabilir. Motivasyon ile ilgili literatürde çokça araştırma yapılmış ve moti
Menü