KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

1.Genel Bilgilendirme

“TERAPİTOPYA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ” olarak kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda gerekli önemleri almakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun olarak, özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere, Kanun’da kişisel veri olarak tanımlanmış olan bilgilerinizi aşağıda belirtilen şekil ve kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemekte olup, işbu aydınlatma formu ile sizleri bilgilendirmektedir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz sitemizin aracılık yaptığı faaliyet alanları olan psikolojik danışmanlık, terapi ve eğitim alanlarına ilişkin ürün ve hizmetlerde kullanmak, ilgili taraflarca sağlanacak terapi, danışmanlık, eğitim, işe alım, staj vb. süreçlerin yürütülebilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, bu alanlarla ilgili memnuniyet değerlendirmeleri yapılabilmesi, araştırma çalışmalarının sürdürülebilmesinin sağlanması, randevu oluşturma, randevu teyit, test uygulamaları, duyuru/ tanıtım faaliyetleri, iş yeri ve personel güvenliği vb. faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve web sitemiz üzerinden sağlanan hizmetin geliştirebilmesi için fiziki ve dijital ortamda kanunda ön görülen ilkelere uygun olarak işlenecektir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka, mahremiyet ve sır tutma ilkesine bağlı kalarak saklanır. Merkezimizin faaliyet konusu ile ilgili ve diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, iştigal konusu faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü yurt içi/yurt dışı hizmet sağlayıcı/çözüm ortaklarına, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarabilecektir.

4.Çerezlerin Kullanımı

Merkezimiz web sitesinden internet kullanıcılarının en iyi şekilde faydalanabilmesi için Çerez ve benzeri teknolojileri kullanılmaktadır. Kullanılan çerezler ile kullanıcılarının internet sitesinde gezinme bilgilerini, site kullanım alışkanlıklarını ve kullanım geçmişi bilgilerini kişiye özel tercih dosyası oluşturmak, kullanıcılarına özel promosyon, tanıtım, pazarlama teklifleri sunmak, kullanıcılarının ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak, güvenliği sağlamak veya artırmak, hizmet etkinliğini ve kullanım alanını belirleyebilmek amacıyla kayıt altına alabilir. Web sitemiz Çerez Politikası’nda yer alan bilgiler kapsamında internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar tarayıcı ayarlarında değişiklik yaparak çerezleri kontrol etme hakkına sahiptir.

5.Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Kullanıcıların Yasal Hakları, Kullanımı ve Başvuru:

Nora Psikoloji tarafından işlenen tüm kişisel verilere ilişkin ilgili kişiler KVKK 11. Maddesi uyarınca, yasal haklarını kullanarak bilgi talep edebilir.

Kişisel veri sahipleri bu kapsamda: Kendileri ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş herhangi bir kişisel verisi varsa buna ilişkin bilgi talep etme, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uyulup uyulmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa bunların kimler olduğunu öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunları tamamlanmasını veya düzeltilmesini öğrenme, ilgili kanun kapsamında kişisel verilerinin silinmesini isteme, kişisel verileri hakkında düzeltme, tamamlama veya silme talebinde bulunursa bunların aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kendisiyle alakalı kullanılan kişisel veriler vasıtasıyla yapılan bir analiz sonucunda aleyhine herhangi bir sonuç çıkıp çıkmadığını öğrenme, kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle bir zarara uğrarlarsa bu zararın giderilmesini isteyebilirler.

İlgili kişiler yukarıda belirtilen yasal haklarını kimliklerinin doğrulanması kaydıyla aşağıda iletişim bilgileri bulunan Veri Sorumlusu’na e-posta göndererek, yazılı olarak veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle başvurularını iletmek suretiyle diledikleri zaman kullanabilirler.

Veri Sorumlusu: info@terapitopya.com

 


Menü