Elif Atabay

Elif Atabay
Online
Sesli
Görüntülü
50
₺ 750TL

Psikolog – Çevrimiçi
Aile Terapisi,Çift Terapisi,Cinsel Terapi,İlişki Terapisi,Evlilik Terapisi,Ergen Psikolojisi,EMDR Terapisi,Öfke kontrol bozukluğu,Panik Atak,Psikosomatik hastalıklar terapisi,Sınav ve eğitim kaygısı,Travma ve yas terapisi,Yeme bozuklukları,Yetişkin psikolojisi,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB),Bipolar bozukluk,Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB),Kurumsal danışmanlık,Sosyal fobi,Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB),Depresyon,Anksiyete,Özgül fobiler,Şizofreni,Borderline
0
0 Değerlendirme

Puanlamalar birebir destek alan gerçek kişilerce yapılmıştır.

En Yakın Uygunluk
Hakkında

İstanbul İşletme Enstitüsünde İletişim Becerileri Semineri, Stres Yönetimi Eğitim Sertifikası, Zaman Yönetimi Eğitim Sertifikası, Mobbing Eğitim Sertifikası, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Sertifikasılarına sahiptir. Başkent Üniversitesi Oyun Terapisi Sertifikasına sahiptir. Objektif Testler: MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri),Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası; StroopTest, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Boston Adlandırma Testini uygulayabilmektedir.İstanbul İşletme Enstitüsünde İletişim Becerileri Semineri, Stres Yönetimi Eğitim Sertifikası, Zaman Yönetimi Eğitim Sertifikası, Mobbing Eğitim Sertifikası, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Sertifikasılarına sahiptir. Başkent Üniversitesi Oyun Terapisi Sertifikasına sahiptir. Objektif Testler: MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri),Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası; StroopTest, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Boston Adlandırma Testini uygulayabilmektedir.

Hizmetler
Sosyal Medya Hesapları
Mezuniyet
Mezun olduğu Okul
Üsküdar üniversitesi
Mezun olduğu Bölüm
Klinik psikoloji
Mezuniyet Yılı
05/07/2022
Kıdem Yılı
Belirtilmemiş
Sertifikalar
Menü